container-schip

 

Schepen varen van continent naar continent. Wanneer schepen leeg vanuit de haven vertrekken nemen ze water aan boord. Dit water wordt gebruikt als ballast om het schip voldoende diepgang tebalstwater geven. Zonder ballastwater blijft de schroef en het roer boven water waardoor het schip onbestuurbaar wordt.

De risico’s ontstaan Wanneer er ballastwater wordt ingenomen in een gebied met bijvoorbeeld veel zee-egels en het ballastwater wordt geloosd met die dieren in gebieden waar deze dieren geen natuurlijke vijanden hebben, er ontstaat een ecologische ramp doordat de flora en fauna binnen deze gebieden veranderen.