algenexpplosie Door verschillende oorzaken komen in de oceaan steeds meer dode zones voor. Dode zones zijn gebieden in de oceaanwereld waar van de een op de andere dag al het leven in een keer verdwenen is.

Het is een gegeven dat er over de gehele wereld steeds meer van deze zones worden gesignaleerd. Oorzaken zijn veelal te zoeken in explosies van organismen die zorgen voor vergiftiging van een gebied bijvoorbeeld omdat grote gebieden overwoekerd worden door algenplagen die in een keer afsterven en daarmee alle leven vanaf de oppervlakte tot op de zeebodem verstikken.

In de kranten wordt hier ook steeds meer aandacht aan gegeven en de verschillende wetenschappers tasten volledig in het duister over het ontstaan hiervan.ad

Het zoeken naar en presenteren van oplossingen en oorzaken samen met de Technasium scholen zal een van de uitdagingen zijn binnen de expeditie en de ducomentaire “2020 The Connection”, waarbij we inzetten op maatregelen en acties ter voorkoming van deze dode gebieden.

Binnenkort meer…..