Urgenda Uitspraak rechter betreffende 2020:

urgenda Voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, heeft de EU richtlijnen afgesproken met alle lidstaten. De afspraak is een vermindering van CO2 uitstoot met minimaal 20%, een vermindering van energieverbruik met 20%. Dit moet zijn gerealiseerd in het jaar 2020. Met deze expeditie werken we samen aan het realiseren van deze richtlijn van de EU.
Recentelijk is er een gerechtelijke uitspraak geweest dat we in Nederland achter lopen in de doelstelling om dit te halen. Daar is besloten dat Nederland al dat gene dat redelijk is in het werk moet stellen om de doelstelling, zoals gedefinieerd in deze EU verordening te halen.