Nieuwe website

Vandaag op 28 April zijn we met de nieuwe Morganonline site gestart.

                        4Sea-Benelux-blauwDe oude site is nu voor lange tijd uit de lucht geweest door technische problemen. Nu is de tijd aangebroken om zo veel mogelijk van de oude site proberen terug te halen en weer verder te gaan waar we een aantal jaar geleden zijn gestopt. Omdat we onderdeel zijn van 4Sea Benelux BV is er ook weer de noodzaak om deze oude site in de lucht te brengen. We willen in deze samenwerking een brug slaan tussen een maatschappelijk belang om de uitstoot van CO2 terug te dringen als belangrijkste taak van 4Sea Benelux BV. de website Morganonline zal de educatieve taak op zich nemen.

Anders dan de eerdere site zal deze site zich meer toespitsen op de educatie kant. Wij zullen de site voorzien van tal van links van andere oceaanbeschermers en instanties, zodat de site kan worden gebruikt als naslagwerk voor scholieren. Maar ook voor ondernemers en de consument.

Bij 4Sea Benelux zal het project Morganonline bekendheid genieten onder de naam 4Sea Expeditie.