Doel

Delen van kennis, inzet van gekwalificeerde leveranciers, een gedreven Team-4Sea, een expeditie op onafhankelijk onderzoek naar de feiten over onze oceanen, en u als klant samenbrengen. We zullen gezamenlijk toe moeten naar consuminderen van energie, aldus de afspraken gemaakt op de europese top en beschreven in het accoord EU2020.

We staan hierin niet alleen, denkt daarbij aan de recente initiatieven van “Urgenda” versus de nederlandse overheid.
Dit betekent overigens wel dat we beter nu kunnen starten, voordat we verplicht worden vanuit onze overheid.

De richting blijft voor 4Sea Benelux helder: ->20% MINDER VERBUIK => 20% MINDER CO2 => GEZONDE LEEFOMGEVING.

Succes