Slimme Meters

De slimme meter meet en verstuurt automatisch digitaal de verbruiksdata van de betreffende locatie.
Vanuit onze overheid is bepaald dat alle locaties in 2020 uitgerust moeten zijn met een slimmemeter. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de kleinverbruikmeters en de grootverbruikmeters.

De kleinverbruikmeters
Deze meters worden beheerd door de netbeheerders. Denkt daarbij aan vervanging van meters in woningen en bedrijfspanden in het MKB. het betreft hier de meters voor aansluitingen met een maximale capaciteit van 3x80A voor elektra, en maximaal 40m3/uur (G25) gasaansluiting.

De grootverbruikmeters
Hiervan is sprake indien de capaciteiten hoger liggen dan bovenstaand. Deze meters worden geleverd en beheerd door het meetbedrijf.

Doelstelling van digitalisering is natuurlijk efficiency, geen monteurs, geen meteropnames bijvoorbeeld, en dus geen CO2-uitstoot. Verder betekent deze stap dat het eenvoudiger wordt om in detail naar verbruiken te kunnen kijken. Dit helpt bij het bepalen van warmtecapaciteit of PV-installatie.

Voor meer informatie over uw aansluitingen, meters en mogelijkheden neemt gerust contact met ons op.