Meetplicht

Meten is weten, is anticiperen op veranderingen in gebruiken, is aanpassingen en investeringen op het gebied van energiebesparende maatregelen controleren.

Meer en meer zullen de locale overheden en milieudiensten van uw organisatie verwachten dat u aantoont welke maatregelen, investeringen en aanpassingen, u heeft genomen om het energieverbruik en daarmee de uitstoot van CO2 terug te brengen. Daarnaast is dit het controlemiddel voor de overheid om toegewezen subsidieregelingen te kunnen toetsen.

U herkent wellicht deze situatie nadat u uw besparingsplannen heeft overlegd aan de milieudiensten. Wij zien dit zeker niet als een bedreiging, maar eerder een geschikte leidraad voor het monitoren (EMS) van de resultaten van onze inspanningen. Verder levert elke gerealiseerde besparing geld op.