EU2020

4Sea Benelux BV is mede tot stand gekomen door de samenwerking met EDBA, een stichting ter bevordering van ontwikkeling van technologie, ecologie en het creeren van arbeidsplaatsen in de regio Flevoland. Dit is een van de initiatieven van de Nederlandse en Europese Overheden, met als doel elk initiatief dat staat voor reductie van uitstoot van broeikasgassen te stimuleren. Binnen Europa zijn, worden in december 2015 zelfs wereldwijd, hier collectieve afspraken gemaakt.
Deze benadering sluit in europees verband aan bij de EU2020 richtlijnen die Nederland samen met alle lidstaten van Europa is overeengekomen.EU2020, en daarmee dus ook de Nederlandse Overheid, vindt zuinig omgaan met energie om verschillende redenen van belang:

  • Ten eerste omdat energiebesparing bijdraagt tot reductie CO2-uitstoot in de atmosfeer. Internationaal Energie Agentschap stelt zich als doel om een temperatuurstijging van 2ยบ tegen te gaan waardoor (uiterlijk 2030) 52% CO2-uitstoot kan worden verminderd.
  • Zuinig met energie zorgt ervoor dat wij langer met onze huidige energiebronnen kunnen doen, en
  • de Europese Overheden zijn het erover eens dat consuminderen van energie ook beter is voor onze onafhankelijkheid van energieleveranciers, waardoor we de kosten voor onze energie mogelijk betaalbaar kunnen houden.

Dit zorgt ervoor dat de Overheid een belangrijke partner is bij het toepassen, het financieren, maar ook het promoten en vermarkten van het produkt ENERGIEBESPAREN. Voorbeelden hiervan zijn: Subsidies, Green Deals en de zogenaamde Publiek Private Samenwerkingsverbanden.

Energie-Efficiency is het credo van de Europese Overheden, met de navolgende doelstellingen binnen onze dienstverlening:

  • 3% minder energieverbruik per jaar in openbare gebouwen.
  • Lager energiegebruik realiseren in bedrijfsgebouwen.
  • Efficientere energie-opwekking en verwarming.
  • Energie-audits en een apart energiebeleid voor grotere ondernemers.

Meer informatie over dit accoord vind u terug in het rapport van de Algemene Rekenkamer.