Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij.

Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en met een visie duidelijk gericht op de toekomst.

Voor ons betekent dit dat wij met name de slagingskansen voor energiebesparende maatregelen, en dus CO2-uitstoot reductie willen vergroten met onze dienstverlening. Een dagelijks streven naar CO2-neutrale bedrijfsvoering is voor 4Sea Benelux medewerkers een vanzelfsprekende handelwijze.