EU2020 = 20% minder verbruik

Energiebesparen is CO2-uitstoot terugbrengen. Dit past direct bij de gestelde doelen van de EU in de richting van een Koolstofarm Europa, het zogenaamde EU2020 accoord.eu-712739_1920

Om CO2-uitstoot terug te brengen tot 20% van de uitstoot van 1990, wordt 270 miljard beschikbaar gesteld voor ontwikkeling in CO2 beperkende maatregelen.

CO2 is niet alleen maar schadelijk. In de tuinbouw gebruiken we deze broeikasgas voor het sneller laten groeien van onze gewassen. Hier heeft het een positief effect. Echter voor de oceaan heeft een teveel aan broeikasgassen het effect van verstikking en zorgt voor dode zones. Daarom is het terugbrengen van de broeikasgassen niet alleen goed voor kostenreductie maar heeft het ook direct een positieve invloed op onze leefomgeving.