Energy Efficiency Directive E.E.D en 4Sea Benelux

Het Energy Efficiency Directive, ofwel EED, is een europese richtlijn uit 2012. Een EED is de 1e fase naar een CO2-neutrale maatschappij voor 2050. Op dit moment wordt het EED verlangd van bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
Het EED bestaat uit een aantal specifieke onderdelen:
– Energiebalans van verbruiken en verbruikers van zowel elektra als warmte, processen, gebouwen, en vervoersbewegingen.
– Analyse energiebesparende maatregelen (historie en toekomst) aan de hand van actuele energiebesparende technieken, een Energie Maatregelen Lijst, innovaties, maar ook het efficienter inrichten van processen en installaties.
– Overzicht verplichte maatregelen, inclusief investeringsbedragen. Dit zijn die energiebesparende maatregelen die zich aantoonbaar binnen 5 jaar terugverdienen.
– Plan van aanpak en plan van uitvoering, waarin ook een duidelijk commitment van de onderneming.

Het EED is in feite een gedetailleerde Energieaudit met een duidelijk plan van aanpak en een verplichte uitvoering.
Op dit moment zijn de Gemeentes belast met handhaving. Verder is een deel van de richtlijnen van het EED opgenomen in Wet Milieubeheer en Activiteitenbesluit

Voor 4Sea Benelux is het EED inmiddels een belangrijk onderdeel van het Energie Besparings Plan.
Onze specialisme voor de opmaak van een Energie Besparings Plan, inclusief het EED, hebben wij inmiddels opgebouwd in de zorg, de logistiek en produktiebedrijven in de metaal.

Onze motivatie: Uw organisatie krijgt een EED en objectief energiebesparingsplan wat u een gegarandeerde besparing oplevert, 4Sea Benelux realiseert met u reductie van CO2-uitstoot