Wet Milieubeheer

Vanuit onze overheid is beschreven hoe en binnen welke kaders wij aanpassingen mogen doorvoeren aan onze leefomgeving. Centraal hierin staat ons milieu. Deze wet geldt voor iedereen, zowel de particulier als de bedrijven en industrie.
In deze wet staan de richtlijnen beschreven ten aanzien van het bouwen, organisatie afvalverwerking, luchtkwaliteit, maar ook ten aanzien van energiebesparende maatregelen en investeringen.
Hierin staat bijvoorbeeld dat bedrijven verplicht zijn naar de locale overheden aan te tonen welke energiebesparende maatregelen zij hebben doorgevoerd.

Nu Urgenda het proces tegen onze overheid heeft gewonnen, mag verwacht worden dat ook de particulier steeds meer met deze wetgeving en de handhaving ervan te maken gaat krijgen.
Inzicht in verbruiken is daarbij de eerste stap, vinden wij..

Het volledige rapport in PDF: klik hier