Minder CO2

De oceaan
De oceaan absorbeert het leeuwendeel van Onze CO2

Reguleren van onze CO2-uitstoot is noodzakelijk. Binnen de wetenschap is een meerderheid het erover eens dat de uitstoot van CO2 een van de oorzaken is voor de opwarming van de aarde. De impact is niet te overzien, wellicht dat daarom de meningen hierover wereldwijd zo verdeeld zijn. Economische belangen spelen hierin ook een grote rol. Dezelfde economische belangen gaan ons overigens ook helpen onze doelen te bereiken.
Wat is haalbaar?  Minimaal 20% minder CO2-uitstoot!

– een gemiddelde CO2-uitstoot per huishouden ligt rond de 8 ton/per jaar. Het besparingsdoel van 20% betekent 1600 kilo per huishouden, elk jaar.
– voor het MKB liggen hier besparingskansen tot een 10-voud van dat van de CO2-uitstoot bij huishoudens. Dit komt gemakkelijk neer op gemiddeld zo’n 16 ton per MKB’er per jaar.
– bij alle grootverbruikers is zeker ook een grote slag te maken. Hiervoor biedt 4Sea Benelux maatwerk-oplossingen.

De economische voordelen van minderverbruiken, en dus minder CO2-uitstoot, lopen hierdoor al snel evenredig op. Onze focus en kennis ligt op het CO2 neutraal maken van MKB en hoger.