Wetgeving

Wetgeving helpt ons samen met onze overheid onze doelstellingen te bereiken. 4Sea Benelux heeft voor u de belangrijkste kansen en beperkingen op een rij gezet.

Hoewel wet- en regelgeving vaak als een belemmering wordt gezien, is onze ervaring ten aanzien van wetgeving op het gebied van milieu, CO2-reductie toch positief. 4Sea Benelux meent dat de regels ons een prima leidraad bieden naar milieubesparende maatregelen.

Enkele Kerngetallen en doelstellingen vanuit onze overheid:

Huidige ontwikkelingen op het gebied van energieverbruik suggereren een constante toename in het gebruik van ca. 2% per jaar. Dit betekent dat het noodzakelijk is om initiatieven, die kunnen leiden tot besparingen in het huidig energieverbruik, te steunen. Tegelijkertijd worden alternatieve energiebronnen gezocht.

Hier enkele feiten op een rij:
* Het Energieverbruik in Nederland is vanaf begin van deze eeuw tot heden met 21% toegenomen.
* De totale kosten voor Energie zijn sindsdien verdubbeld.
* Doelstellingen van het Europees Klimaatbeleid: 20% Duurzame Energie + 20% Energiebesparingen + 20% CO2-uitstoot reductie.
* In ons land gaat naar schatting het equivalent van 15 miljard m3 aardgas verloren, goed voor het verwarmen van ca. 10 miljoen huishoudens.
* E.I.A. subsidieert elk initiatief dat aantoonbaar Energiebesparing en Reductie CO2-uitstoot oplevert.
* Clusters van Bedrijven en Overheden zijn meer en meer betrokken bij collectieve energiebesparende projecten, zgn. Publiek Private Samenwerkingen.
* Minder energieverbruik betekent grotere onafhankelijkheid van energieleveranciers.

In dit hoofdstuk enkele voorbeelden.